Uw onafhankelijke bouwbegeleider

(Ver)bouwen zonder kopzorgen.

Bouwbegeleiding

In onze vluchtige maatschappij hebben de mensen geen tijd en/of weinig kennis om hun droomhuis of bedrijfspand te realiseren. Burgmans Bouwbegeleiding wil u hierbij helpen, en biedt bouwbegeleiding aan. De bouwbegeleider zorgt ervoor dat de beste keuzes gemaakt worden en dat er controle wordt gehouden over kosten, kwaliteit en planning van uw bouwproject. Daar waar nodig verricht de bouwbegeleider ook hand-en-spandiensten bij de diverse bouwwerkzaamheden. Zo worden onnodige (bouw)fouten voorkomen en wordt een mooi eindresultaat gerealiseerd!

De voordelen van het inhuren van een bouwbegeleider:

N

De bouwbegeleider heeft controle en toezicht op de kosten en kwaliteit. Hij bespaart u geld.

N

U heeft slechts één aanspreekpunt.

N

De bouwbegeleider verzorgt alle communicatie, waardoor misverstanden tot het minimum worden beperkt.

N

De bouwbegeleider helpt u met vergunningen.

N

Het hele proces zal soepel verlopen.

Begeleiding kan vanaf het eerste idee tot en met de oplevering van uw project. U bepaalt zelf op welke momenten en hoeveel ondersteuning u nodig heeft.

Van idee tot oplevering

Advies

Advies

 • Inventariseren van de wensen, eisen en dromen
 • Bepalen van het maximaal te besteden budget
 • Selecteren en contracteren van een geschikte architect
 • Beoordelen oplossingen van de architect

Bouwtekening

 • Doornemen bouwtekening en bestek
 • Wegnemen van eventuele onduidelijkheden
 • Aandragen van alternatieve oplossingen
 • Aanvragen van de omgevingsvergunning

Selectie aannemers

 • Selecteren van een geschikte  aannemer
 • Aanvragen van offertes
 • Beoordelen van offertes
 • Afsluiten van een contract (bouwovereenkomst) met een aannemer

Uitvoering

 • Toezicht houden op de werkzaamheden
 • Zorgen voor de kwaliteitsbewaking
 • Bewaken van het budget en de planning
 • Afstemmen van meer- en minderwerk
 • Organiseren van bouwvergaderingen
 • Verrichten van hand-en-spandiensten

Oplevering

 • Controleren van de oplevering
 • In kaart brengen van eventuele  gebreken
 • Afstemmen met de aannemer
 • Bewaken van het herstel van de geconstateerde gebreken
Z

Nazorg

 • Zorg dragen voor de garantiebewijzen en onderhoudscontracten
 • Vraagbaak voor eventuele problemen
 • Zorg dragen voor uitvoeringsfouten

Als je focust op de kosten
Gaat de kwaliteit omlaag

Als je focust op kwaliteit
Gaan de kosten omlaag

BTW-identificatienummer NL003071726B24

De Ploegschaar 117

5056 MB  Berkel-Enschot

Nabij Tilburg en Oisterwijk

Interesse in bouwbegeleiding

Neem vrijblijvend contact op met BurgmansBouwbegeleiding.nl