Disclaimer

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan Burgmans Bouwbegeleiding geen garantie bieden dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Burgmans Bouwbegeleiding aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, noch voor informatie op de websites waarnaar wordt verwezen.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Door het bezoeken van deze website verklaart u kennis te hebben genomen van bovenstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Als je focust op de kosten
Gaat de kwaliteit omlaag

Als je focust op kwaliteit
Gaan de kosten omlaag

BTW-identificatienummer NL003071726B24

De Ploegschaar 117

5056 MB  Berkel-Enschot

Nabij Tilburg en Oisterwijk